เห็ดหลินจือ ดันคล้ายเลข ชาวบ้านเชื่อ กราบไหว้ หวัง เฮงหวย

เกิดเ หตุการณ์ เห็ดหลินจือ ขึ้นที่ใต้ต้นตะเคียน ดันคล้ายเลข ชาวบ้านจึงปักใจเชื่อ พากันมากราบไหว้ หวัง เฮงหวย กันหลาย คน และ เราจ ะพาไปดูกันค รับว่ามันเป็นยั งไงกันนะ

***

สามาร ถซื้อหวยออนไลน์ได้ที่ นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจ ด้วยคุณภาพเว็บหวย ที่ดีที่สุด

***

เฮงหวย

เมื่อเวลา 08.30 น. นางเนย คนไว อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ผู้ที่พ บเห็ดหลินจือเกิดขึ้นที่ตอไม้ตะเคียนทอง ที่วัดกลองเพลใหญ่ บ้านนาสะเม็ง หมู่ 1 ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร จึงได้เดินทางไปที่วัดดังกล่าว ก็พบว่ามี ชาวบ้านต่างพากัน นั่งประนมมือไหว้ขอเลขเด็ด หรือ ยกขันธ์ 5 มีดอกไม้ 5 คู่ เทียน 5 คู่ เพื่อมาขอหวย เ ลขเด็ด จากเ ห็ดหลิ นจือ จำนว น 4 ดอกใหญ่ หน้ากว้าง 6 เซนติเม ตร ยาว 12 เซนติเมตร ที่ได้เกิดขึ้นที่ตอไม้ตะเคียนทอง

สำหรับลำ ต้ นตะเคียน ทอง ในส่วนขอ งลำต้นทาง วัดได้ ตั ด ออกนำไปเก็บรักษาเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ แต่ที่ตอ ต้นตะเคียนทองท างวัดได้โอ บปูน ซี เมนต์ก่อ สร้างเพื่อสร้างเป็น ที่นั่งเล่น แล ะ ที่ตอไม้ตะเคียนทอง ดังกล่าว กลับมีเห็ดหลินจืองอกเงยออกมาเกิดขึ้น จำนวน 4 ดอกใหญ่ เมื่อข่าวดอก เห็ดหลิน จือดังกล่าวได้แพร่กร ะจายออกไป ชาวบ้านต่างพากันม าส่องดู และ ทำพิ ธีขอเลขเด็ด

เฮงหวย

ส่วนพระศิริ มังคลโล เจ้าอาวา สวัดก ลองเพลใหญ่ กล่ าวว่า แรกๆ มีญาติโยม ได้นำกะ ละมังพลาส ติกสีดำมาปิ ดคว่ำเอาไว้ตรงตอไ ม้ตะเคียน ทองเมื่ อหลายวัน ก่อนนั้น และ กระ ทั่งมีโยม อีกคน หนึ่ งต้องการใช้ กะละมั งที่คว่ำเอาไว้อยู่ จึงได้พบเห็นมี ดอ กเห็ดหลิน จือเกิดขึ้ นในตอนไม้ในจำนวนดังกล่าว และ พอข่าวดั งออกไปข้ างนอกวัด จึงมีชาวบ้านพากันมากราบไหว้เพื่อ ข อเลขเด็ด หรือ ให้ฝันหา เลขเด็ด เพื่อ จะมีเลขเด็ด ไปแทงหวย เสี่ยงโชค ให้ได้รวยกันต่อไป และทางวั ดก็ได้แต่บอก ชาวบ้านว่า ขอให้อธิษฐา นจิตเอาหากใครจะมีโชควาส นาจากเห็ด หลินจือ จำนวน 4 ดอกใหญ่ดังกล่าว ก็แล้วแต่โช ควาสนาขอ งแต่ละคน

อย่างไรก็ตาม ก็งงเหมือนกั นว่าทำไมจึง มีดอกเห็ดห ลินจือเกิดขึ้นได้ จำนวน 4 ดอกใหญ่ดั งกล่าวอีกด้วย เพราะทางวัดไ ด้ก่ออิ ฐถือ ปูนซีเมนต์ ปิดทับเอาไว้ แล้วอี กด้วย

นายบุญเยื้อน สุวรรณไตรย์ สาธารณสุขอำเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร กล่าวว่า ทราบว่ามีชาวบ้านพากันเดินทางไปดูเห็ดหลินจือที่เกิดขึ้นที่วัดกลองเพลใหญ่

และได้พากันอธิษฐานจิตเพื่อให้ได้เลขเด็ดไปแทงหวยกันไปหลายๆ คนแล้ว และอยากข อเตือนชาว บ้านว่าอย่าหลงงมงาย หรืออย่าเชื่ออ ะไรในทางที่ผิด เพราะชาวบ้านอาจจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความเชื่อของคนอีสานว่าหากพบสิ่งแปลกๆ เกิดขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นในที่แปลกๆ นั้นอาจจะนำโชคลาภมาให้ชาวบ้านได้ก็ได้ และของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันเลย.

หวังว่าทุกคนคงสนุก และ สนใจกับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะทำให้ เฮงหวย ได้ในครั้งนี้นะครับ

สามารถซื้อหวยออนไลน์ได้ที่นี่นะครับเว็บดีเรามั่นใจด้วยคุณภาพเว็บหวยที่ดีที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

banner tookhuay

ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา