พระเจ้าตาเขียว tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา
ขอพรพระราหู tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา