ไอ้ไข่ tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา
ไอ้ไข่เงิน-ไอ้ไข่ทอง tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา
ถวายไอ้ไข่ tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา
กุมารน้องเก้า tookhuay ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา